Tùy biến.
Nhà » Phục vụ tối ưu hóa » Tùy biến.

Dịch vụ tùy chỉnh của chúng tôi

Là thành viên của ngành công cụ máy công cụ với thách thức kỹ thuật tuyệt vời, thời gian của chúng tôi nằm ở máy tùy chỉnh kể từ khi khởi nghiệp công ty chúng tôi. Chúng tôi không chỉ có thể sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn có chất lượng tốt, chẳng hạn như máy phay cạnh tấm, máy phay mặt chùm, v.v., mà còn thiết kế và sản xuất khách hàng đặc biệt. Đây là điểm quan trọng của việc xây dựng lợi thế khác biệt của chúng tôi.
Với nhiều năm tích lũy, chúng tôi đã thiết kế và tạo ra một lượng lớn các sản phẩm khác nhau cho khách hàng trong và ngoài nước Trung Quốc, và đã đạt được truyền miệng.